Train Wreck
აღწერა Trainwreck წარმოიშვა ჰუმბოლდტში, არკატასთან მომხდარი მატარებლის კატასტროფის ადგილას, კალიფორნიაში.ეს შტამი შედგება 60% ინდიკასა და 40%-სატივასაგან და აქვს საკმაოდ „დამანგრეველი“ ეფექტი.Trainwreck გამოიყვანეს ტაილანდური და მექსიკური სატივასა და ავღანური ინდიკას შეჯვარებით. მისი მოყვანა დახურულ სივრცეშიც შესაძლებელია, თუმცა გარკვეულ მოვლის მეთოდებს საჭიროებს. იდეალურად ერგება Scrog მოვლის მეთოდებს. მისგან მიიღება 350-525 მოსავალი გრ/კვ.მ-ზე. ყვავილობის დრო 9 კვირაზე ნაკლებია. უფრო გრილ ადგილას, ღია სივრცეში ან სათბურებში, შესაძლოა მცენარის სიმაღლემ 3 მეტრს მიაღწიოს და თითო მცენარიდან 1-2 კგ. გამომშრალი ნაყოფი მივიღოთ მოსავლის სახით.მოსავლის მიღების დრო არის ოქტომბრის პირველი ნახევარი ჩრდილოეთის კლიმატით.Trainwreck-ს აქვს ცხარე კუშის, ჭადრის ხის და მჟავე ხილის არომატი. მისი გემო არის უფრო ციტრუსოვანი, დიზელის და სანელებლების მატარებელი. THC-ს შემცველობა 15%-ით განისაზღვრება, CBD-ს - 0,1%-ზე ნაკლები. ეფექტი, თავისი სიძლიერით, ძალიან გავს მატარებლის შეჯახებას - დიდხანს გრძელდება და იწვევს სხეულის ნარკოზული გაქვავების მდგომარეობას. იგი გახლავთ, თერაპიული ტიპის კანაფი, რომელიც გამოიყენება ძილის პრობლემების მოსაგვარებლად, ტკივილის გაყუჩებისთვის, ართრიტისა და სხვადასხვა შფოთვითი აშლილობის სამკურნალოდ.   დახასიათება სიდბანკი                           Seedsman სახეობა ინდიკა / სატივა გენეტიკა Californian Train Wreck სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 15% CBD დონე 0,1% მოსავლიანობა დახურულ სივცეში: 350 - 525 გრ/მ2; ბუნებაში: 1-2 კგ/მცენარე სიმაღლე 3 მეტრამდე გემოვნური თვისებები დიზელი, მოცხარო / მცენარეული, ციტრუსი, ხილისებური სამედიცინო თვისებები კუნთის სპაზმი, ტკივილი, შფოთვა გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 9 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
20
Velvet Bud
აღწერა Velvet Bud-ი დახვეწილი ორიჯინალ Purple Skunk-ია. ის ჩვენი Purple Bud-ის ახლო ნათესავია. მისი ეფექტი ძლიერია, ანტი-სტრესული თვისებებით. მიუხედავად დახვეწილობისა გამოირჩევა მერყევი და გაუწონასწორებელი ხასიათით, რაც ბედნიერებისა და შფოთვის მუდმივი ცვლილებაში გამოიხატება. მიუხედავად იმისა რომ ის კარგად იზრდება ყველა გარემოში, ღია ცის ქვეშ მოყვანა მხოლოდ თბილ ადგილებშია მიზანშეწონილი, რაც გამოწვეულია 9 კვირიანი ყვავილობის პერიოდით.სკანკის ზემოქმედება Velvet Bud-ზე აისახება მის გვერდითა-განტოტებებში, სწორედ ეს თვისება ეხმარება მას მოსავლიანობის ზრდაში.დეგუსტაციის დროს, მისი გემო და ბოლის სირბილე შეუდარებელია.   დახასიათება სიდბანკი                           Seedsman სახეობა ძირითადად სატივა გენეტიკა Skunk სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე საშუალო მოსავლიანობა საშუალო ეფექტი დამამშვიდებელი, მომადუნებელი, ძლიერმოქმედი სამედიცინო თვისებები შფოთვა გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 9 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
20
Diesel Haze
აღწერა დიზელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა. ფემინური დიზელი არის მექსიკური სატივასა და ავღანური ინდიკას შეჯვარებით მიღებული კანაფის შტამი: 60%- სატივა, ხოლო 40% - ინდიკა.დიზელი არის მაღალი ხარისხის მქონე მარიხუანა, რომელიც ხელს უწყობს შეგრძნებების გზით მიღებული სიამოვნების ზეიმს.თბილ კლიმატში ან სასათბურე პირობებში მისი ზრდის პროცესი საკმაოდ სწრაფია, თავად მცენარე კი მაღალი. დახურულ სივრცეში ნაყოფის ზომები დამოკიდებული იქნება ვეგეტაციის პერიოდის ხანგრძლივობაზე და ჭურჭლის მოცულობაზე, ხოლო მოსავლიანობის ხარისხი იმაზე, თუ რამდენად იქნება გამოყენებული მცენარეებისათვის სტრესის შემამცირებული ტექნიკა (SoG and SCROG) ყვავილობის პერიოდში (60-70 დღე).ღია ცის ქვეშ გაზრდილმა მცენარეებმა შესაძლოა მიაღწიონ 3 მეტრ სიმაღლეს და მოგვცენ 950 გრამზე მეტი ნაყოფი ოქტომბრის მოსავლისათვის. ეს ჯიში არის საკმაოდ გრძელი, ცხიმით გაჯერებული და აქვს ძალიან ლამაზი კოლები (Colas)დიზელი ცნობილია თავისი არომატითა და სურნელის ბუკეტით: ტროპიკული ხილისა და ციტრუსის (მანდარინი) ნაერთი გაჯერებული ზეთოვანი საწვავის მსგავსი ტონებით. THC-ის შემცველობა 16%-ზე მეტია, CBD-ს შემცველობა - დაბალი. ეფექტი მომთენთავი, ძლიერი და ხანგრძლივი.   მახასიათებლები სიდბანკი                          Seedsman სახეობა ძირითადად სატივა გენეტიკა მექსიკური სატივა X ავღანური სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 12-16% CBD დონე Low მოსავლიანობა 475 გრამი კვ/მ; ღია ცის ქვეშ: 950 გრამი/მცნ. სიმაღლე ღია ცის ქევეშ 3 მეტრამდე ეფექტი განგრძობადი, ცერებრალური, ძლიერმოქმედი გემოვნური თვისებები დიზელი, საწვავი, ციტრუსი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 9-10 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
22
Jack Herer
აღწერა Seedsman Jack Herer ჰეიზის და წითელი სკანკის აღიარებული და შთამბეჭდავი შერწყმაა. მისი სახელწოდება კანაფის ცნობილ სელექციონერს და ენთუზიასტს ჯეკ ჰერერს უკავშირდება. აქვს ძლიერი და ხანგრძლივი სატივას ეფექტი, ბუსუსები და კალიქსები მოფორთოხლიფრო წითელი აქვს.   მახასიათებლები სიდბანკი                          seedsman სახეობა სატივა, ძირითადად სატივა გენეტიკა Haze x Red Skunk სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 20% მოსავლიანობა საშუალო სიმაღლე საშუალო ეფექტი ბედნიერი, მასტიმულირებელი გემოვნური თვისებები სკანკი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 8 კვირა
22
Northern Lights
აღწერა Northern Light-ის გენეტიკა, არსებული კანაფებისგან, ერთ-ერთი ყველაზე უცნაურია, ვერავინ შეძლებს აიღოს სრული პასუხისმგებლობა მის შექმნაზე.Northern Light განვითარდა, როგორც დახურულ სივრცეში ზრდადი კანაფის შტამი. ის გამოყვანილია 1970-იან წლებში სიეტლთან ახლოს ვაშინგტონში. თუმცა, ცნობილია, რომ შეჯვარებაში გამოყენებული ერთ-ერთი გენეტიკა წარმოშობილია კალიფორნიაში - ყველაზე ცნობილი კანაფის ჯიშების სამშობლოში.თავდაპირველად Northern Light სტაბილური სატივა იყო, შეჯვარებული ავღანური ინდიკას ჰიბრიდთან.Northern Lights ჰოლანდიაში1985 წელს ჩავიდა, კლონის სახით და წარმოდგენილ იქნა The Seed Bank-ის კანაფის მაღაზიებში. ვინაიდან ის წარმოდგენილი იყო როგორც კლონი, ვერ ხერხდებოდა მისი თესლების წარმოება და თესლის საწარმოებლად სელექციონერებმა Skunk #1 X Original Haze გამოიყენეს.Northern Lights-ში გამოკვეთილად ჩანს ავღანური ინდიკას (Skunk #1) გენეტიკური საწყისები; იგი გახლავთ მცირე ზომის მცენარე, რომელიც აწარმოებს, დიდ, უაღრესად ფისოვან, ყვავილებს. იგი შექმნილი იყო დახურულ სივრცეში კულტივირებისათვის, თუმცა შესანიშნავ მოსავალს იძლევა ღია ცის ქვეშ ზრდის დროსაც.Norhern Lights-ს აქვს ტკბილი ფისის გემო, იწვევს ფიზიკურ კომფორტს, ამავე დროს სიზარმაცის შეგრძნებას, ცნობილია couch lock (სავარძელზე მიჯაჭვება) ეფექტით.   მახასიათებლები სიდბანკი                           Seedsman სახეობა ინდიკა გენეტიკა აფგანი/სქანქ No. 1/ჰეიზი სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე საშუალო CBD დონე დაბალი ეფექტი მომადუნებელი, სთოუნერი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 6 - 7 კვირა
22
Blueberry
აღწერა ბლუბერი პირველად კანადელმა DJ Short-მა მოიყვანა 1970 წელს. ქლაბინგის მოყვარულები ის სამგზის ინდიკა-დომინანტი ჰიბრიდია და მიღებულია Afghani, Thai, და Purple Thai-ს შერწყიმით. კარგ პირობებში ის დიდი იზრდება, იღებს წითელ, იასამნისფერ, და ლურჯ ფერებს, ასევე გამოიმუშავებს უხვ მოსავალს. კარგად დაკონსერვებულიბლუბერი სასიამოვნო ხილოვანი - მოცვის სურნელით გამოირჩევა. ეფექტი ყველა მომხმარებლის ოცნებაა - ძლიერმოქმედი და ამავე დროს ბედნიერი, ეიფორიულთან ერთად დამამშვიდებელი და ხანგრძლივი.მიუხედავად იმისა რომ, მას დიდი დრო უნდა ბოლომდე გამოსაშრობად, სხვა ჯიშებთან შედარებით ბევრად უფრო ხანგრძლივი შენახვის ვადა აქვს.   მახასიათებლები სიდბანკი                           Seedsman სახეობა უმეტესად ინდიკა გენეტიკა ბლუბერი სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 19.5 % მოსავლიანობა 400-600 გრ/მ2 სიმაღლე 225 სანტიმეტრამდე ეფექტი ბედნიერი, განგრძობადი, ეიფორიული, მომადუნებელი გემოვნური თვისებები მოცვი, ხილისებური გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 8 - 9 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
23
Citrus Super Haze
აღწერა Citrus Super Haze არის მშვენიერი, ციტრუსის-მაგვარი haze კლასის ჰიბრიდი. იგი იზრდება საკმაოდ მაღალი და გაზრდის მომენტიდანვე საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. იდეალურია ტროპიკული და ეკვატორული კლიმატისათვის. იგი არის ლიმონის მსგავსი ჰეიზი, ნამდვილად მჟავე და ძლიერი. იზრდება, როგორც ნამდვილი სატივა, დამახასიათებელი გრძელი განშტოებებითა და გრძელი კვირტებით. თუმცა, რა თქმა უნდა იგი არაა კლასიკური სატივა, რადგანაც მასში გაერთიანებულია ლიმონის სქანქი. ძლიერი გენი განაპირობებს კვირტების სისქეს და ცხიმიანობას.აყვავების პერიოდში მცენარე ხდება უფრო მეტად ბუჩქოვანი. ტრადიციულ სატივებთან შედარებით ყვავილობას, ოდნავ სწრაფად რაც ინდიკას გენის დამსახურებაა. ახასიათებს 9 კვირიანი ყვავილობის პერიოდი.ამ მცენარის მოწევა, ტოვებს ლიმონის მჟავე გემოს, ჰეიზის კარგ არომატთან ერთად.   მახასიათებლები სიდბანკი                         Seedsman სახეობა სატივა, ძირითადად სატივა გენეტიკა Lemon Skunk x Super Silver Haze სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 20%-ზე მეტი CBD დონე დაბალი მოსავლიანობა დახურულ სივრცეში: 450-650 გრ/მცნ.; ბუნებაში:100-400 გრ/მცნ. ეფექტი ამაღლებული გაწყობა, შემოქმედებითი გემოვნური თვისებები ციტრუსი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 10 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
23
Northern Soul
აღწერა Northern Lights და Skunk #1 დაწყვილდნენ და გააჩინეს Northern Soul, ორი კოლორიტი მშობლის სიყვარულის შვილი. ზრდის დროს ამ ინდიკას მსგავს, საშუალო ზომის მცენარეს დიდი და მუქი მწვანე ფოთლები აქვს. სახელოვან წინააღმდეგობას უწევს პარაზიტებს და ობს, როდესაც ის გამოიმუშავებს მასიურ, მკვრივ ყვავილებს რომელნიც იფარებიან ბრჭყვიალა ფისოვანი ზედაპირით. ამ სახეობას ძლიერი ინდიკა ეფექტი ახასიათებს.Northern Soul-ს 10 კვირა სჭირდება ყვავილობის დასასრულებლად, მაგრამ ისე საოცრად გაიხარებს სახლგარეთ, რომ შუა ოქტომბრამდე მოსავალს ვერ აიღებთ.   მახასიათებლები სიდბანკი                          Seedsman სახეობა ინდიკა, ინდიკა / სატივა გენეტიკა სქანქ #1 x Northern Lights სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 15-23 % CBD დონე 1% მოსავლიანობა მაღალი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 9-10 კვირა
23
OG Kush
აღწერა OG Kush მდედრობითი გვარის თესლია, იგი გახლავთ ინდიკა-სატივას ჰიბრიდი. ათწლეულების მანძილზე ფართოდ იყო გავრცელებული კალიფორნიის ტერიტორიაზე. ფენოტიპურად მასში პროდუცირებულია 24% THC და არანაკლები 0,23% CBD-სა, სწორედ ამიტომ გახდა #1 პოპულარული მარცვალი ამერიკის შეერთებულ შტაბებში.მისი შტამის გენეტიკური კომბინაცია შედგება ტაილანდურ-პაკისტანური ლიმონისა და საკმაოდ ცნობილი ჩიმდოგის (chemdog ) ნაერთისაგან, რომელთა კომბინაციაც ნაყოფს აძლევს ეგზოტიკური ლიმონისა და დიზელის საოცარ არომატს.   მახასიათებლები სახეობა ინდიკა გენეტიკა ლემონ ტაი X პაკისტანი კუშ სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 24% CBD დონე 0.3% მოსავლიანობა ოთახში: 550 გრამი კვ.მ; სახლგარეთ: 1100 გრ/მცნ. სიმაღლე 3 მეტრამდე ღია ცის ქვეშ ეფექტი განგრძობადი, მომადუნებელი, ცერებრალური გემოვნური თვისებები დიზელი, კენკრა, ციტრუსი, ხილისებური გაზრდა გარეთ, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 55 დღე მოსავლის დრო ოქტომბერი
23
Power Africa Fast
აღწერა სწრაფად ზრდადი Durban Poison შეხვდა, ასევე სწარაფად დავაჟკაცებულ სკანკს Power Africa-ს და დაიბადა მშვენიერი გოგო Power Africa Fast, რომელიც ორიგინალ Power Africa-სთან შედარებით ერთი კვირით ადრე ასრულებს ყვავილობას.იმის მიუხედავად, რომ ორიგინალ ვერსიაზე უფრო სწრაფად იზრდება და ყვავილობს Power Africa Fast არ კარგავს თვისებებს.ეს ტანადი გოგო 100 - 140 სმ-მდე იზრდება და გამოირჩევა უხმოსავლიანობით 450-500 გრ/მ2-ზე, რასაც ემატება ასევე მაღალი THC-ის შემცველობა (20% -მდე) და ეს ყველაფერი 6-7 კვირაში. უყვარს თბილი აფრიკული ამინდი, კარგად გრძნობს თავს სათბურში და ღია ცის ქვეშ სანამ ამინდები არ გაუარესდება.მას ფიჭვის სურნელი აქვს ანისულის ნახევარტონებით. ეფექტი სასიამოვნოდ ამაღლებელ-ბედნიერი, რომელიც რამოდენიმე საათი გრძელდება გეფერება და კომფორტულია.   დახასიათება სიდბანკი                          Seedsman სახეობა სატივა, ძირითადად სატივა გენეტიკა Durban Poison x Skunk (=Power Africa) x Fast სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 20%-მდე მოსავლიანობა 450-550 გრ/მ2 სიმაღლე 100-140 სმ ეფექტი ამაღლებული გაწყობა, ბედნიერი გემოვნური თვისებები ფიჭვი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 6 - 7 კვირა მოსავლის დრო სექტემბერი
23
Amnesia
აღწერა მრავალწლიანი ჩემპიონის თასის მოგების შემდეგ, Amnesia კვლავ რჩება ნომერ პირველ პროდუქტად მთელი ჰოლანდიის Coffe Shop-ებში. მისი სახელი და რეპუტაცია მუდმივად იზრდება. Amnesia პირველი მდედრობითი სქესის შტამია. ის არის უხეში ძალის მქონე ჯიში, რომელიც ჰოლანდიელმა მომშენებლებმა გამოიყვანეს. ცნობილი ჰეიზისა და Northern Light-ის შტამების შეჯვარებით. ჰოლანდიაში, ყავის მაღაზიებში, ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტია, რომელზეც მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება და იმდენი პრიზის მფლობელია, რომ ყველას ჩამოთვლა შეუძლებელიც კი არის. ამნეზია არის სატივა, რომელიც ინდიკას მსგავსად ყვავილობს: სწრაფად, ძალიან პროდუქტიულად და მართვადი სიმაღლით. იგი გვაძლევს დიდი რაოდენობით ტკბილ ნაყოფს და ფისოვან კრისტალების, იმაზე ტკბილს, ვიდრე ნებისმიერი სხვა ჰიბრიდი. ამ ელიტარული კლონის წარმოება, ძალიან პოპულარული გახდა ჰოლანდიაში. გუდვილის გამო, იგი მთელს ევროპაში მაღალი მოთხოვნით სარგებლობს. მომშენებლის რეკომენდაციაა, რომ ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, რადგანაც ამნეზია ძალიან ძლიერია და მან შეიძლება მცირეხნიანი მეხსიერების დაკარგვაც კი გამოიწვიოს.   მახასიათებლები  სიდბანკი                              Seedsman სახეობა სატივა, ძირითადად სატივა გენეტიკა Super Haze x Neviles Haze სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე ძალიან მაღალი CBD დონე დაბალი მოსავლიანობა მაღალი სიმაღლე საშუალო გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო    65 დღე  
24
Original Skunk #1 FAST
აღწერა ორიგინალი Skunk #1 Fast ვერსია ამართლებს სახელს და 9 კვირის მაგივრად 7 კვირაში ამთავრებს ყვავილობას! სკანკის მოყვარულები მის ამ თვისებას დააფასებენ.ამ ჯიშში შესულია ყველა ის უნიკალური დამახასიათებელი, რომელიც მას ძლიერი კანაფად ახასიათებს - მაღალი მოსავალი, მაღალი THC და მკვრივი, მწვანე მოოქროსფრო ყვავილები, ტკბილი გემო, მძლავრი სკანკის არომატი და შეუდარებელი ცერებრალური შეგრძნებები. ის 80-120 სმ-მდე იზრდება და გვაძლევს 400 გრ/მ2 მოსავალს სულ რაღაც 6-7 ყვავილობის კვირის შემდეგ. მისთვის სახლგარეთ და სათბურის გარემოც მისაღებია, სადაც ის სექტემბერში მზად იქნება მკისთვის, სანამ ამინდი და შემოდგომის წვიმები მოსავალს საფრთხეს არ შეუქმნის.   დახასიათება სიდბანკი                          Seedsman სახეობა სატივა, ძირითადად სატივა გენეტიკა Skunk #1 x Fast სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე მაღალი მოსავლიანობა 400 გრ/მ2 სიმაღლე 80-120 სმ ეფექტი ცერებრალური, ძლიერმოქმედი გემოვნური თვისებები ტკბილი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 6 - 7 კვირა მოსავლის დრო სექტემბერი
25
GSC x Jack Herer
აღწერა Girl Scout Cookies x Jack Herer 55% ინდიკაა და 45% სატივა კანაფის ჰიბრიდია. ის მსოფლიოში ყველაზე წარმატებული ჯიშების შერწყმით არის მიღებული და გარანტირებული ცეცხლია. ადვილად გასაზრდელი და უხვმოსმოსავლიანი ჯიშია.   მახასიათებლები სიდბანკი                          Seedsman სახეობა ინდიკა / სატივა გენეტიკა Girl scout cookies x Jack Herer სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე მაღალი CBD დონე დაბალი მოსავლიანობა 600 გრ/მ2 სიმაღლე 80-150 სანტიმეტრი ეფექტი ძლიერმოქმედი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 56 - 70 დღე
26
Blue Dream
აღწერა კალიფორნიული უმეტესწილად სატივა ჯიში „ბლუ დრიმ“ ამერიკაში ძალიან პოპულარულია. ის არის ბლუბერი ინდიკასა და ჰაიზ სატივას შეჯვარება. ძლიერი ჰიბრიდი, მაღალი სტატუსით. მედიცინური თვალსაზრისით ის ეხმარება დეპრესიის დაძლევაში, ქრონიკული ტკივილებისას, გლაუკომას, მრავალგზის სკლეროზის და სხვა დაავადებებისას. Blue Dream-ს აქვს ორივე მიმართულების ეფექტი: ინდიკა - დამაძინებელი, ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტი და სატივა - ენერგიული, ამაღლებული ეფექტი. ამ ლურჯ-მწვანე კრისტალებით დაფარულ ნაყოფს, კენკრის გემო და არომატი ქვს.დახურულ სივრცეში მოშენებისას მოსავალი დაახლოებით 600 გრამია კვადრატულ მეტრზე, 65-70 დღის ყვავილობის პერიოდში.   მახასიათებლები სიდმანკი                                 Seedsman სახეობა ინდიკა / სატივა გენეტიკა Blueberry x Haze სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე მაღალი მოსავლიანობა დახურულ სივრცეში: 600 გრ/მ2 & გარეთ: 500 - 1000 გრ/ნერგ. ეფექტი ამაღლებული გაწყობა, დამამშვიდებელი, მომადუნებელი გემოვნური თვისებები მოცვი, ტკბილი სამედიცინო თვისებები გლაუკომა, დეპრესია, სკლეროზი, ტკივილი, წელის ტკივილი სამედიცინო დანიშნულება კი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 65-70 დღე
27
California Orange
აღწერა California Orange „ოლდ სქულ“ ინდიკა/სატივას კანაფის ჰიბრიდია, რომელიც თარიღდება 1980-იანი წლებით. საკმაოდ ფისოვანი California Orange უფრო და უფრო კარგ მოსავალს იძლევა, დახურულ სივრცეში, სულ რაღაც 9 კვირიანი ყვავილობის შემდეგ. მის მკვრივ კვირტებს აქვს ძლიერი ფორთოხლისებრი/ციტრუსოვანი არომატი და იწვევს ძალიან ძლიერი ბედნიერების შემგრძნებას. გადაჭარბებამ შესაძლოა გამოიწვიოს ინდიკასებრი გამაქვავებელი ეფექტი.სამედიცინო თვალსაზრისით, იგი შეიძლება გამოყენებულ იქნას სტრესთან და დეპრესიასთან ბრძოლის დროს.   მახასიათებლები სიდბანკი                          Seedsman სახეობა ინდიკა / სატივა გენეტიკა Californian Orange სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე მაღალი მოსავლიანობა 350-450 გრ/მცნ. სიმაღლე 250 სანტიმეტრამდე ეფექტი ძლიერი გემოვნური თვისებები ციტრუსი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 9 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
27
Candy Cream
აღწერა Candy Cream არის ინდიკას სტრუქტურის მქონე მცენარე, რომელსაც აქვს სხვადასხვა განშტოებებიდან მიღებული ძლიერი კვირტები. იგი შეიქმნა, ლურჯი-შავის, ნეკერჩხლის ფოთლისა და თეთრი მარტორქის შეჯვარებით. ქენდი ქრიმ არის 90% ინდიკას შემცველი შტამი, რომელსაც ახასიათებს ტკბილი კარამელის არომატი და ოდნავ შესამჩნევი მიწისებრი ტონები. მისი მოშენება შესაძლებელია ნებისმიერ გარემოში, თუმცა, საუკეთესო შედეგის მიღება შესაძლებელია მხოლდ დახურულ სივრცეში, სადაც მოსავალიანიბა 600 გრამია 1 კვ.მ-ზე. ყვავილობის პერიოდი გრძელდება 9 კვირის მანძილზე.იწვევს დამამშვიდებელ და მომადუნებელ შეგრძნებებს, როგორც სხეულისათვის, ასევე გონებისათვის (ტვინისთვის). ასევე კარგი შედეგები აქვს სამედიცინო თვალსაზრისით, CBD-ის მაღალი დონის კონცენტრაციას გამო, რეკომენდებულია მისი გამოყენება ინსომნიის შემთხვევების დროს.   მახასიათებლები სიდბანკი                         Seedsman სახეობა ინდიკა, უმეტესად ინდიკა სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე საშუალო CBD დონე მაღალი მოსავლიანობა 400-600 გრ/მ2 სიმაღლე 150 სმ გემოვნური თვისებები მიწისებრი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 9 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
27
Gorilla Glue #4
აღწერა Gorilla Glue #4 გამოყვანილია Sour Dubb-ის და Chocolate Diesel-ის და სიტყვასიტყვით, რომ ვთქვათ მწეველებს „თავიანთ ადგილზე დასვამს“. ის მრავალი ჯილდოს მფლობელი ჰიბრიდია, რომელიც უმეტესწილად რელაქსაციის თვისებით გამოირჩევა და ახასიათებს ბედნიერი და ეიფორიული შეგრძნებები.დახურულ სივრცეში 7 - 9 კვირაში ყვავილობს და საშუალო მოსავალს იძლევა, ხარისხი კი საშუალოს ბევრად აღემატება. გემო - ნოყიერი მიწის, მჟავე და მკაფიო ფიჭვის ნოტებით. თერაპიული თვალსაზრისით ამცირებს სტრესს და ეხმარება დეპრესიისას.მოწევამდე დარწმუნდით, რომ სიახლოვეს გაქვთ გარკვეული სასმელი და სნეკები, რადგან შორს გადაადგილება მაგრად დაგეზარებათ!   მახასიათებლები სიდბანკი                                 Seedsman სახეობა ძირითადად სატივა გენეტიკა Sour Dubb x Chocolate Diesel სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 20%+ CBD დონე 0-1% მოსავლიანობა საშუალო სიმაღლე საშუალო ეფექტი ამაღლებული გაწყობა, ბედნიერი, ეიფორიული, მომადუნებელი, ძლიერმოქმედი გემოვნური თვისებები მიწისებრი, მომჟავო, ფიჭვი სამედიცინო თვისებები დეპრესია, სტრესი სამედიცინო დანიშნულება კი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 49-63 დღე
28
Mazari auto
    დახასიათება სიდბანკი                         gints seeds სახეობა ინდიკა, უმეტესად ინდიკა გენეტიკა Original Mazar x Special Ruderalis სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი აუტო მოყვავილე THC დონე 21 % CBD დონე 1 % მოსავლიანობა მაღალი სიმაღლე 80-140 გემოვნური თვისებები კუში გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 12 - 13 კვირა
28
Vanilla Kush
აღწერა vanilla kush ავღანურის და ქაშმირის გაერთიანების შედეგად მიღებული ჰიბრიდია, ის აერთიარებს ავღანურ ძალას კაშმირის ეთერულ არომატთან. ის ძირითადად ინდიკაა და იზრდება ნებისმიერ გარემოში, 90-100 სმ-დე. ოთახის პირობებში მისი მოსავალი 600გრ/მ2-მდე აღწევს ყვავილობის 55-60 დღეში. მისი მკის დრო სახლგარეთ სექტემბრის ბოლოა. THC გამოიმუშავებს მაღალ 22%-ზე, ხოლო CBD- 1%. მისი ყვავილები მკვირია, წითელ და ოქროსფერ ტონებში. გაშრობის პროცესის დასასრულში, ადვილად მიხვდებით რატომ ქვია მას მისი სახელი- არომატები ვანილის და ფიჭვის ეპიტომია. ეს კანაფის ჯიში საკმაოდ დამამშვიდებელი და გამძლეა.!! პრიზი - Cannabis Cup HTCC 2009   დახასიათება სიდბანკი                          Barney's Farm Seeds სახეობა უმეტესად ინდიკა გენეტიკა Afghan Kush x Kashmir სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 22% CBD დონე 1.0% მოსავლიანობა სახლის პირობებში: 600გრ/მ2 სიმაღლე 90 - 100 cm (სახლის პირობებში) ეფექტი განგრძობადი, მომადუნებელი, ძლიერი გემოვნური თვისებები ტკბილი, ფიჭვი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 60-65 დღე ჯილდო II პრიზი - Cannabis Cup HTCC 2009
30.5
Super Silver Haze
აღწერა Super Silver Haze არის კლასიკური კანაფის ჯიში, ხანგრძლივი ისტორიით; HTCC-ს სამჯერ ზედიზედ გამარჯვებული (1997, 1998 და 1999). ის არის Skunk-ის, Northern Lights-ის და Haze-ის კომბინაცია.სუპერ სილვერ ჰეიზი ეფექტის მხრივ, ერთერთი, ინდიკასკენ ყველაზე მეტად გადახრილი, სატივა ჯიშია. ის განეკუთვნება ჯიშებს, რომელიც ძალიან მაღალი და უკონტროლო გაიზრდება, თუ ამის შესაძლებლობას მივცემთ. დახურულ სივრცეში ზრდისას, მისი ზომებისა და სიმაღლის სარეგულირებლად, რეკომენდირებულია SCRoG ან LST ტექნიკების გამოყენება და ვეგეტაციის პერიოდის მეტნაკლებად შემცირება. „ინდორში“ 10 - 11 კვირიანი ყვავილობის პერიოდში, შესაძლებელია 800 გრ/მ2 მოსავლის წარმოება. გარეთ მოშენებისას, ეკვატორულ, ტროპიკულ, სუბტროპიკულ და ზომიერ კლიმატურ პირეობებში, შესაძლებელია 1500 გრამი მოსავლის მიღება ერთ მცენარეზე.Super Silver Haze-ის THC-ის წარმოება: 19.11%, CBD – 0,17 % და CBN – 0,74 %. ის სწრაფად და ძლიერად ურტყამს, მისი ეფექტი დიდ ხანს გრძელდება და გარკვეულ დროის მერე რელაქსაციაში გადადის. თერაპიული თვალსაზრისით ეფექტურია მადის გასაზრდელად და ტკივილების გასაყუჩებლად.   დახასიათება სიდბანკი                               Greenhouse Seed სახეობა სატივა გენეტიკა Skunk, Northern Lights, Haze. სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 19.11% CBD დონე 0.17% მოსავლიანობა დახურულ სივრცეში: 800 გრ/მ2; გარეთ, ნიადაგში: 1500 გრ/მცენარე სიმაღლე ძალიან მაღალი ეფექტი განგრძობადი, ცერებრალური, ძლიერი სამედიცინო თვისებები ტკივილი, უმადობა სამედიცინო დანიშნულება დიახ გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 10-11 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი ჯილდო III პრიზი - HTCC 2007; I პრიზი HTCC 1997, 1998 and 1999.
32
Easy Sativa
აღწერა სპეციფიურად გამოყვანილია გარეთ კულტივაციისთვის ან სათბურში გასაზრელად. არის ძალიან გაწონასწორებული და საიმედო ჯიში რომელიც მალე და დიდ მოსავალს იძლევა. სახელი ბევრს გვეუბნება რადგან ძალიან ძნელია რამე შეგეშალოს მის გაზრდაში. ეს სატივა სასწაულად ადვილად გასაზრდელია. ყველაზე კარგი დრო მის დასათესად არის აპრილის შუა რიცხვებიდან მაისის შუამდე. Female seeds-ი გვირჩევს რომ ის სახლის პირობებში არ დავთესოთ რადგან შეიძლება დაიწყოს ყვავილობა ვეგეტაციის პერიოდის დასრულებამდე. გრძელი ზაფხულის დღეები გაუგრძელებს მას ვეგეტაციის პერიოდს რომ სრულ პოტენციალს მიაღწიოს ყვავილობამდე. Easy Saviva - კარგად უძლებს სინესტეს და წარმატებულია სახლის პირობებშიც მისი ადვილი ხასიათის გამო. შეუძლია 150-250 სმ გაიზარდოს საკმარისი მოსავლით. სახლში ყვავილობას დაახლოებით 7 კვირა დასჭირდება გარეთ ზრდის შემთხვევაში კი სექტემბრის ბოლოსკენ მზად უნდა იყოს/ მას აქვს სურნელოვანი გემო და არომატი, შეიძლება იყოს მწარე ან ტკბილი მაგრამ ყველა მცენარეს მოაქვს სუფთა, მხიარული, ამამაღლებელი სატივას ეფექტი.   მახასიათებლები სახეობა სატივა სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე ძალიან მაღალი მოსავლიანობა დახურულ სივრცეში: 300-450 გრ/მ2 | გარეთ: 400-700 გრამი/მცენარე სიმაღლე დახურულ სივრცეში: 150 სმ | გარეთ: 150-300 სმ ეფექტი ამაღლებული გაწყობა, ბედნიერი, ცერებრალური გემოვნური თვისებები მოცხარო / მცენარეული, ტკბილი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 7 კვირა მოსავლის დრო სექტემბერი
32
Red Dragon
აღწერა წითელი დრაკონი არის სატივა-დომინანტური ჰიბრიდული მარიხუანას ჯიში ეგზოტიკური წარმოშობით . მისი მშობელი არიან პაკისტანის კუში ინდიკა და ბრაზილიელი უტოპია ჰეიზი.წითელი დრაკონი არის მოკლე-საშუალო ზომის მცენარე, რომელის მაქსიმალურ სიმაღლე 80 - 90 სანტიმეტრს აღწევს. სახლში კულტივივაციისას მისი მოსავალი 600 გრ/მ2-ია დაახლოებით რვა კვირიანი ყვავილობის განმავლობაში. გარეთ მისი მოსავალი მზად არის ხოლმე სექტემბრის ბოლოსკენ. ეს მცენარეები იკითებენ მიმზიდველ, მძიმე მწვანე და მოწითალო თავებს რომლებიც გამორჩეულად წებოვანია. მისი THC 22% აღწევს და CBD წარმოება 1.2% -ს შეადგენს.არომატი და გემო წითელი დრაკონის მიახლოვებულია მწიფე ყავისებრთან. . ეფექტი არის სწრაფი, სატივა, მაღალი ენერგეტიკული დარტყმით, რომელიც დროთა განმავლობაში ძალიან ხანგრძლივი და დამამშვიდებელი ხდება. ყველაფრის გათვალისწინებით Red dragon შესანიშნავი ჯიშია გამზრდელებისთვის რომელიც რამე განსხვავებულს ეძებენ.   დახასიათება სიდბანკი                                 Barney's Farm Seeds სახეობა ძირითადად სატივა გენეტიკა West Himalayan Kush x Utopia Haze სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 22% CBD დონე 1.2% მოსავლიანობა 600 გრამი/მ2 სიმაღლე 80-90 სანტიმეტრი ეფექტი ბედნიერი, ეიფორიული, მომადუნებელი გემოვნური თვისებები კენკრა, მოცხარო / მცენარეული, ტკბილი, ხის სამედიცინო დანიშნულება არა გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 55-60 დღე მოსავლის დრო სექტემბერი
34
Amnesia Molotov
არ არის საწყობში აღწერა ამნეზია მოლოტოვი აღიარებულია როგორ ყველაზე ძლიერი ჯიში kalashnikov -ის ფერმიდან. 3-გზის ამნეზიაა, Chem dawg და kuban assassin-ის ნაზავი. 60 % სატივა 40% ინდიკა. ძალიან ადვილად გასაზრდელი ჯიშია. რაც არ უნდა ბევრი ან ნაკლები წყალი მოგივიდეს, მაინც შეჩვეულია გადარჩენას. სახლის პირობებში ყვავილობას 65 დღემდე სჭირდება 500-600 გრამი მოსავლისთვის. გარეთ მას შეუძლია 900-1700 გრამი მოსავალი მოგვცეს თითოეულ მცენერაზე. ძირითადი გემო და სურნელი მწარე, ციტრუსის აქვს. ეფექტი უმეტესად სატივისი - ძლიერი და ფსიქოდელური, პარალელურად ძალიან სოციალური, მხიარული ხასიათით ახასიათებს. ძალიან მაღალი THC-ით გამოირჩე და 24%- ს აღწევს, რის გამოც ადვილად გამოყენებადია ექსტრაქტებისს, მაგალითად ვაქსის გასაკეთებლად.   მახასიათებლები სიდბანკი                        Kalashnikov Seeds სახეობა ინდიკა / სატივა, ძირითადად სატივა გენეტიკა Amnesia x Chem Dawg x Kuban Killer სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 24% CBD დონე low მოსავლიანობა Indoors: 500 - 600 gr/m2; Outdoors: 900 - 1700 gr/plant სიმაღლე medium ეფექტი ენერგეტიკული, ფსიქოდელიური, ცერებრალური გემოვნური თვისებები მოცხარო / მცენარეული, ციტრუსი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 65-70 days
35
Afghan Kush Special
აღწერა Afgan Kush Special World of Seeds-ის აშკარად უწარმატებულესი შედევრია, ის გამოყვანილია, მამრობითი სქესის იმავე სახელწოდების ჯიშის ფერტილიზაციით და მკაცრი გადარჩევით. შედეგი კი, უკვე ძლიერი და თერაპიული წინაპრის გაუმჯბესებული ვერსიაა. Afgan Kush Special კომპაქტური და ძლიერი მცენარეა, რომელიც წარმოუდგენლად გამძლეა მავნე ორგანიზმების, ობის და ჭუჭყის მიმართ. ის შეიძლება გაიზარდოს, როგორც დახურულ სივრცეში, ისე გარეთ. დახურულ სივრცეში ყვავილობას 55-60 დღე ჭირდება და მოსავალი 400-400 გრამია, კვადრატულ მეტრზე. გარეთ მოყვანილი მცენარის მოსავლიანობა 400-500 გრ. მცენარეზე. ეს სპეციალური ვერსია კიდევ უფრო წებოვანია, ვიდრე ორიგინალი. ეს არ არის განსაკუთრებით სურნელოვანი მცენარე ყვავილობის პერიოდში. მაგრამ გამომშრალ და გამშრალ მდგომარეობაში, მისი არომატი უფრო ინტენსიური ხდება. THC წარმოება ძალიან კარგია და 20%-ს აღწევს. მისი არომატი სასიამოვნო ტკბილი და მიწიერია, ჯანსაღი ხეების ნოტებით. ეფექტი ფიზიკურად მომადუნებელი. აქვს ძალიან მაღალი თერაპიული ფასეულობა და რეკომენდირებულია ტკივილის შეგრძნების, სტრესის და უძილობისას.     მახასიათებლები სიდბანკი                           World of Seeds სახეობა ინდიკა გენეტიკა Pure Afghan Kush სქესი ფემინიზებული ყვავილობის ტიპი ფოტოპერიოდი THC დონე 20+ მოსავლიანობა ოთახში: 400-450გრ/მ2; გარეთ: 400-550 გრამი/მცენარე ეფექტი დამამშვიდებელი, დამამშვიდებელი, სთოუნერი, ძლიერი, ძლიერმოქმედი გემოვნური თვისებები მიწისებრი სამედიცინო თვისებები სტრესი, ტკივილი, უძილობა, წელის ტკივილი გაზრდა გარეთ, სათბური, სახლი ყვავილობის მაქს. დრო 9-12 კვირა მოსავლის დრო ოქტომბერი
35